Vi har nu gjort mera ändringar på hemsidan

Hej!

Sundom TVs hemsida och STVPlay har uppdaterats idag 25.11 och den största förändringen är att Sundomtv.fis menu finns som en ”undermeny” på hela sidan oberoende på om besöker stvplay.fi eller sundomtv.fi.

Om det skulle vara något problem eller om ni har förslag på något så sänd på e-post info@sundomtv.fi

/Webmaster

Kategorier

Etiketter

Intressant innehåll

Menu