Sundom TVs Tablå 19.1.2020

SUNDOM TV
Söndag 19.01.2020

Kanal 951
www.sundomtv.fi/direkt

18:30 Aktuellt
18:35 Intervju med Gustav Nygård om Österbottens Landskapsplan 2040
18:55 Biomeiler vid Meteorian
19:20 Bygdeföreningens höstmöte
19:40 Dragspelskonsert på Solhem Malax del 3
19:55 Meddelanden

Repris sänds Måndag 20.01 kl. 19:00

Kategorier

Etiketter

Intressant innehåll

Menu