Söndag 16.05 kl. 13 & kl. 18:30

Söndag 16.05.2021
10:00 Tvåspråkig Gudstjänst

18:30 Aktuellt
18:35 Stormossens avfallshantering
19:25 Nya trådor till soldat torpet
19:35 Pejlingen
19:40 Meddelanden

Repris sänds Måndag 17.05.2021 kl. 19:00

Kategorier

Etiketter

Intressant innehåll