Sundom Tv Sommaren 2022


  • 1 vecka à 25€
  • 1 månad à 70€
  • 2 mån à 70 €  = 140 €
  • 3 mån à 70 € = 210 €

Faktureringen sköts enligt avtal.

Kontaktuppgifter
Anonsera i Sundom TV
Kontaktuppgifter

Sundom Lokal – TV r.f

Allmän e-post info@951.fi

WhatsApp:
046 6341187

Facebook.com/
sundomtv

Hemsida:
sundomtv.fi / 951.fi

Anonsera i Sundom TV

TEXTSLINGAN / Annonsera i TV

E-post: slingan@951.fi

Annsvarig : Niklas Falk
Telefon 050-3013238
E-post niklas@951.fi

Medhjälpare: Anton Plogman
Telefon: 044-3223777
E-post anton@951.fi

Mera info hittas här (951.fi/annonser)

Menu